మన తెలుగు

నేను నా మాతృభాషను ప్రేమిస్తున్నాను.నా మాతృభాష  తెలుగు.నేను నా మాతృభాషలో మాట్లాడినా,చదివినా,విన్న ఎంతో సంతోషం కలుగు తుంది.ప్రతి మనిషికి తన మాతృభాష మీద గౌరవం,భక్తి,ప్రేమ ఉంటే మనని మనము మర్యాదించుకున్నట్లు.

మీ మాతృభాషలో మీరు వ్రాసినట్లు ఇతర భాషలో వ్రాయగలరా?ఎంతైనా మన మాతృభాషలో చక్కగా అర్ధమయేటట్టు మాట్లాడగలము,వ్రాయగలము.మన మనస్సుకి ఎంతో ఆహ్లాదంగా ఉంటుంది.

మన మాతృభాషను గౌరవిద్దాము.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: