మన తెలుగు

మన తెలుగు మనది.దానిని ఎప్పటికీ మరువకు.మన పిల్లలకి తెలుగు నేర్పన్దీ.పెద్ద బాలశిక్ష కొనండి.ఈ రోజే తెలుగు నేర్చుకోండి.నేర్పన్దీ.

Advertisements
1 comment
  1. విజయ కుమార్ కొల్లిపర said:

    అవునండీ మీరన్నదినిజం .చాలా మంది తెలుగు భాష ఉన్నదని కూడా మరచి పోతున్నారు.భాష గొప్పతనాన్ని తెలియకఖొంత,సాఫ్టవేర ఉబ్యోగ వ్యామోహం కొంత.చివరకు జాతి లేని వారమౌతామేమో భయంగా ఉంది .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: