మీకు తెలుసా?

తెలుస్తే చెప్పండి.దయచేసి.ఇప్పుడు తెలిస్తే చెప్పండి.ఇప్పుడు తెలియక పోయినా పర్వాలేదు.తెలిసినప్పుడు చెప్పండి.

కొన్ని పదాలు మనము ,ఆన్గా ఆంగ్ల పదాలు తెలుగులో వాడతాము.అవే మనకు తెలుగులో తెలిస్తే ఎంతో సంతోషము కదా.

ఈ క్రింద కొన్ని పదాలు ఇస్తాను.దయచేసి చెప్పండి.

LIKE =……,SHARE = ……,COMMENT = …..,CRITICIZE = …..,MARKS = ……,HOSPITAL = ….,REPORT = …..

 

THANK YOU.ధన్యవాదములు.

Advertisements
1 comment
  1. Oliveti Venkata Subrahmanya Sarma said:

    Report = నివేదిక

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: