మన తెలుగు

మనతెలుగు మన అందరిదీ.దానిలోని మాధుర్యాన్ని తనివితీరా ఆస్వాదిద్దామా?రండి.మీకు తెలిసిన చక్కని తెలుగు పదాలు,మాటలు,సూక్తులు,పద్యాలు,కధలు చెప్పండి.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: